Influenza- samt pneumokokvaccinationer

Vi foretager gratis influenzavaccination i henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier.

Der er i år to forskellige vacciner-én til de +82-årige samt plejehjemsbeboer og én til alle øvrige.

  • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
  • Førtidspensionister
  • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)- diabetes 1 eller 2- medfødt eller erhvervet immundefekt- påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft- kronisk lever- og nyresvigt- andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
  • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt
  • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter: læger, sygeplejersker, farmaceuter, kiropraktorer, tandlæger, afspændingspædagoger, bandagister, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, kliniske diætister, optometrister, radiografer, audiologiassistenter, farmakonomer, fodterapeuter, neurofysiologiassistenter, tandklinikassistenter, tandplejere, tandteknikere, beskæftigelsesvejledere, plejere, plejehjemsassistenter, social-og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, psykologer, lægesekretærer, sundhedsservicesekretærer, portører, paramedicinere, ambulancebehandlere samt ambulanceførere.

Influenzavaccination tilbydes fra den 1. oktober 2021 indtil den 14.januar 2022, dog udgangen af februar for gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand.

I perioden 1.oktober til 22.oktober 2021 er vacciner til influenzavaccination forbeholdt målgruppen for det gratis tilbud, jf. ovenfor.

Selvbetaler: 200 kr.

 

Gratis influenzavaccination af børn på 2-6 år.

I år tilbydes gratis influenzavaccination af børn på 2-6 år. Vaccinen gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. Hvis det er første gang barnet bliver vaccineret mod influenza, skal barnet vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum.

Vaccination tilbydes i perioden fra d. 1.oktober 2021 indtil d. 14.januar 2022. Vaccination mod influenza gives til børn, der er fyldt 2 år ved vaccinationen, og som ikke er fyldt 7 år på tidspunkt for 1.vaccination.

Børn, der har påbegyndt vaccinationen inden 15.januar 2022, men som mangler 2.vaccination, eller efter 1.vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres senest 28.februar 2022.

Vaccinen tilbydes i lægehuset fra uge 43.

 

Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper tilbydes fra d. 22/4-2020.

1) Beboere på plejehjem m.v., jf. servicelovens § 192, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.

2) Personer, der er fyldt 65 år.

3) Personer som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til e, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med kroniske lungesygdomme.

b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).

c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).

d) Personer med kroniske leversygdomme.

e) Personer med kroniske nyresygdomme.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har sygdomme eller tilstande, der giver særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom, som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering:

a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.

b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.

c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

d) Personer med liquorlækage.

e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.

f) Personer med Cochlear implantation.

g) Personer med stamcelletransplantation.

h) Personer med organtransplantation.

4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt i litra a til h, efter en lægelig vurdering.

a) Personer med cyanotiske hjertesygdomme.

b) Personer med hjerteinsufficiens.

c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.

d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.

e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).

f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.

g) Personer med nefrotisk syndrom.

h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

6) Svejsere.

Tilbuddet er pr. 15. december 2021 yderligere udvidet til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom. Tilbuddet er foreløbigt gældende til 28. februar 2022.